Våra tjänster

     

Projektledning samt ombyggnationer av ställverk

Vi både projekterar och bereder om- och nybyggnad av ställverk 0,4-70 kV. Projektering innefattar plane­ring samt översyn av ställverk. I beredningsstadiet gör vi en detaljerad arbetsbered­ning med upprättande av erforderliga tillstånd, elek­trisk och mekanisk dimensionering, framtagande av materiellistor och kostnadskalkyler samt ritar arbetskartor.

Underhåll av ställverk

För att bibehålla en anläggnings ursprungliga prestanda och förmåga att leverera under sin hela livscykeln krävs att man ständigt måste utföra kontroller samt felsökningar av ställverket, vilket också är ett krav från myndiheterna.Vi kan erbjude ett heltäckande underhåll på era ställverk från installation till komplett underhåll av system och produkter. Vi utför service på både låg & högspänning ställverk. Vi utför reläprovning, underhåll på brytare, transformatorer och lindningskopplare.
Vi utför också elkvalitetskontroll samt oljeanalys.

Konsulttjänster, medverka vid förnyelseplaner

Vi tillhandahåller konsulter för driftledningstjänst, kopplingsledare, elarbetsansvarig

Driftsättning av nya anläggningar

Kontroll av kretsar mot ritningar och spec. Utförande av driftsättningsprotokoll med alla ingående delar. 

Dokumentering

Uppdatering & kontroll av befintliga elritningar. Inscanning av pappersritningar till digital form.